יצירת קשר

עצמה, המרכז לאגודות ספורט עצמאיות

כתובת:
ברנשטיין 7, כפר המכביה , רמת גן , מיקוד 52105
טלפון:
03-5746696
פקס:
03-5744154
כתובת דואר אלקטרוני: otzma@bezeqint.net