גמר גביע המדינה בקריקטתאריך וזמן האירוע: 04/11/2017 - 9:00 - 16:30

מקום האירוע: פארק מגרש הקריקט אשדוד

המפה לא זמינה

משחק גמר גביע המדינה לקריקט יפגיש בין הקבוצות צעירי אשדוד וסופר אריות לוד.

המשחק ייערך במגרש הקריקט פארק סמוך לאצטדיון, רח' בני ברית