מרוץ הלפידתאריך וזמן האירוע: 08/12/2017 - 9:30 - 12:30

מקום האירוע: כפר גלים

המפה לא זמינה

מרוץ הלפיד בכפר גלים לזכרו של רז חג'ג'