X-TEAM

שם המועדון:
ענפי ספורט:
מספר ספורטאים פעילים:
כתובת המועדון:
יישוב:
שם איש קשר:
טלפון איש קשר:
טלפון מזכירות / הרשמה:
כתובת למשלוח דואר:
כתובת E-mail:
אתר האינטרנט של המועדון:
לינק לעמוד הפייסבוק:
מתי מתחילה שנת הפעילות:
פעילויות קיץ - האם יש?:
פעילויות לגילאים:

X-TEAM
אופניים
267
שדרות רוקח 94 תל אביב
תל אביב
רינת טוגנטמן
052-2244999
03-6090006
ת.ד. 289 רשפון 4691500
-
אתר המסלול
פייסבוק המסלול 
ספטמבר
כן 
ילדים / נוער / בוגרים / נשים