בני הרצליה התעמלות קרקע ומכשירים

שם המועדון:
ענפי ספורט:
מספר ספורטאים פעילים:
כתובת המועדון:
יישוב:
שם איש קשר:
טלפון איש קשר:
טלפון מזכירות / הרשמה:
כתובת למשלוח דואר:
כתובת E-mail:
אתר האינטרנט של המועדון:
לינק לעמוד הפייסבוק:
מתי מתחילה שנת הפעילות:
פעילויות קיץ - האם יש?:
פעילויות לגילאים:

התכמלות בני הרצליה
התעמלות קרקע ומכשירים
35
רש"י הרצליה
הרצליה
חיים מועלם
050-6890804
09-9663118
-
natali@bho.co.il
-
פייסבוק בני הרצליה
ספטמבר
כן 
ילדים