קרית חינוך יפו - תיכון עיורני ז'

שם המועדון:
ענפי ספורט:
מספר ספורטאים פעילים:
כתובת המועדון:
יישוב:
שם איש קשר:
טלפון איש קשר:
טלפון מזכירות / הרשמה:
כתובת למשלוח דואר:
כתובת E-mail:
אתר האינטרנט של המועדון:
לינק לעמוד הפייסבוק:
מתי מתחילה שנת הפעילות:
פעילויות קיץ - האם יש?:
פעילויות לגילאים:

תיכון עירוני ז'
כדורעף ואתלטיקה
60
-
תל אביב
מירב נהוראי
052-4597799
-
-
-
-
-
ספטמבר
לא
נוער